CITAAT VAN DE WEEK
for more quotes in English ----

New BraveNewBooks Boekwinkels © Hans Kokhuis
* Creativiteit van A tot Zen (e-pub)
** CreaZennig Kijken

*** Creativity Explored, the series

,,Als economische vooruitgang betekent dat we anonieme radertjes worden in een of andere grote machine dan is vooruitgang een lege belofte.”
Charles Handy
-----
Geloof niet alles wat je denkt.
Want als er iemand is die je graag gelijk geeft is dat wel jezelf, of niet soms?


voor diverse publicaties o.a Creazennig kijken


voor de inspiratie is er elke week een ander citaat,

klik hier voor eerdere citaten -
en voor
visuele inspiratie, zie SNAH-productions

------
Je kunt de natuur nog zo proberen te verdrijven,
ze slaat toch weer terug.

Horatius (Romeins dichter 65-8 v.Chr.)
-----
“There is no problem so complicated that you can’t find a very simple answer to
if you look at it in the right way!”

Douglas Adams [The Salmon of doubt]
-------
How will people focus more on
forming the right question,
before rushing headlong toward the answer?”
Ziyad Marar,
The Last Unknowns, UNANSWERED QUESTIONS about
the Universe, the Mind, the Future of Civilization, and the Meaning of Life.
John Brockman
----
“Anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist”
Kenneth Boulding (economist), op cit. Roman Krznaric in The Good Ancestor
-----
“If liberty means anything at all,
it means the right to tell people what
they do not want to hear.”

George Orwell
-----
That men do not learn very much from the lessons of history,
is the most important of all the lessons of history.”

Aldous Huxley
--------
,,Iedereen wil altijd kunst begrijpen.
Waarom proberen ze niet het lied van een vogel te begrijpen?”

Picasso, 1923
--------
,,Niemand zou zich moeten schamen om toe te geven dat hij ongelijk had, eigenlijk zegt hij dan ...
ik ben vandaag wijzer dan gisteren.”

Jonathan Swift

-----

,,Ik vertrouw iedereen behalve degenen
die me zeggen dat ze betrouwbaar zijn.”


N.N. Taleb -Het bed van Procrustes
----

..... "Wijsheid weet dat alle dingen voorbij zullen gaan;
dat lijden een deel van het leven is;
dat het leven een zinvolle spirituele reis is;
dat afstand doen van liefde voor macht, rijkdom en roem
een destructieve keuze is gebaseerd op angst;
dat liefde het mysterie is
we leren een beetje meer over elke keer dat we pijn riskeren
door ons hart te openen voor iets of iemand;
en die verandering is onvermijdelijk.........


Jean Shinoda Bolen

------

In 1988 schreef Kurt Vonnegut een brief met 7 aanwijzingen aan de lezers van 2088, bedoeld om te helpen om de rampen te voorkomen, die zo duidelijk te voorzien waren:
1. Verminder en stabiliseer de bevolking
2. Stop met het vergiftigen van lucht, water en grond
3. Stop met alle voorbereidingen voor oorlog en begin met het oplossen van de echte problemen.  
4. Leer je kinderen - en als je toch bezig bent, ook jezelf - hoe je op een kleine planeet kunt wonen zonder die te vernietigen.                   5. Stop te denken dat wetenschap alles kan oplossen als je er maar trillion dollar (of euro) in stopt.                                                     6.  Stop te denken dat je kleinkinderen OK zullen zijn, hoe verkwistend of vernietigend je ook bent, omdat ze altijd in spaceships naar een nieuwe leuke planeet kunnen gaan.  
7. En zo voort. Of anders ....

Kurt Vonnegut,

--------

“Ik was echt nooit iets anders dan ik was. Een folkmuzikant die met door tranen verblinde ogen in de grijze mist staarde en liedjes bedacht die in een lichtgevende nevel zweefden.”
Bob Dylan in Kronieken, 2004,---------

"Because in the end, life is not about finding yourself.
It's about creating yourself.

Ken Wilber

“Always keep a diamond in your mind.”


May you dream your new myth,
May your dance awake your sacred dream,
May you become all you were created to be.

Mary E.Loomis (Dancing the wheel of psychological dreams)
------

van de econoom

onverschrokken bij braindrain de schoonprater
springt van nest naar vogel en blijft opgetogen
in de spaghetti van glossolalie lepelen

bepaalde aspekten moeten worden meegenomen
als je niet bepaalde effekten voorkomt
maar kunnen ook blijven liggen als vorm van antwoord
zoals de schepping ook is bepaald die met de mensen in de supermarkt
al te toevallige offers heeft afgewend daar komen we onszelf tegen
in de ethiek van het economisch leven

zorgvuldig produceren en consumeren
er is een omslag ontstaan in de omgang
een kwestie van gewenning
invulling van verantwoordelijkheden meer vulsel
dat uitspruit tot vullus
toegevoegde waarde
strijkstok van strijkages


Lucebert (uit: verzamelde gedichten)