CITAAT VAN DE WEEK
for more quotes in English ----

New: Creativity Explored, in Gulliver’s footsteps


‘Het betere is de vijand van het goede.’
Montesquieu
--------
Geloof niet alles wat je denkt.
Want als er iemand is die je graag gelijk geeft is dat wel jezelf, of niet soms?

zie ook blog bij Creativiteit van A tot Zen, Inside the box

en andere publicaties o.a Creazennig kijken


voor de inspiratie is er elke week een ander citaat,

klik hier voor overzicht eerdere citaten -

-------
‘The two most important days in your life are
the day you were born
and the day you find out why.’
Mark Twain
----------

Geen verbeeldingskracht hebben is alleen een probleem wanneer je je snel verveelt.
N. N. Taleb
------
“Unfinished poem ....
I would love to live like a river flows,
carried by the surpirse of its own unfolding.”

John O’Donohue [in: Anam cara]
-----
“If at first you don’t succeed, try, try, again. Then quit.
There’s no use in being a damn fool about it”

W.C. Fields (aka Lavatory Meadows)
-----
“The root of our present evil may be that we buy and sell.
Ultimately we are busy buying and selling one another.”
D.H. Lawrence
----
“Zen proberen te verklaren is als de wind vangen in een doos; als je de deksel dicht doet is de wind weg.”
Alan Watts

-----------
“Een authentiek leven wordt niet geleefd door likes of dislikes.
Authentiek leven gaat over worden wie je bent.”

-------------
[skin in the game].
Vertrouw nooit iemand die de gevolgen van zijn beslissingen niet hoeft te dragen
Zonder die verantwoordelijkheid voor de consequenties, hebben stommelingen en boeven er alleen maar baat bij; bovendien worden ze nooit verantwoordelijk gesteld voor die fouten.”


“Never trust anyone who doesn’t have skin in the game. Without it, fools and crooks will benefit, and their mistakes will never come back to haunt them.”
N.N. Taleb (from: Skin in the game)

--------

“Creatief denken zoekt de woorden die passen bij de innerlijke beelden.”
[Anders dan bij ‘Ik dacht ...’ Want dan gaat het over ik had verwacht.]

---------


“When I say he has no desire I mean that he does not disturb his inner well-being with likes and dislikes.
He accepts things as they are and
does not try to improve upon them.”

Chuang Tsu
---------

‘We wisten allemaal dat niet mogelijk was,
tot dat er iemand kwam die dat niet wist.’
Ian Clemens

----
Truth is all around us.
What matters is where you put your focus.
Roger van Oech
----------
”Je mag een politieke beweging niet beoordelen naar het doel dat ze beoogt, alleen naar de middelen die ze gebruikt om dat doel te bereiken”
Werner Heisenberg (in Het deel en het geheel)

-------
Karakter zonder kennis heeft vaker succes
dan kennis zonder karakter.
Cicero
---
Argumenten moet men wegen, niet tellen.
Cicero

-----
“Alleen door fouten te maken leer je echt.
Gewoon een keer lekker je fikkers branden,
dan weet je het voor altijd.”
Eckart’s NOTES [Eckart Wintzen]
--------
‘Don’t count the days.
Make the days count.’

Muhammad Ali
------
..... "Wijsheid weet dat alle dingen voorbij zullen gaan;
dat lijden een deel van het leven is;
dat het leven een zinvolle spirituele reis is;
dat afstand doen van liefde voor macht, rijkdom en roem
een destructieve keuze is gebaseerd op angst;
dat liefde het mysterie is
we leren een beetje meer over elke keer dat we pijn riskeren
door ons hart te openen voor iets of iemand;
en die verandering is onvermijdelijk.........


Jean Shinoda Bolen

------

In 1988 schreef Kurt Vonnegut een brief met 7 aanwijzingen aan de lezers van 2088, bedoeld om te helpen om de rampen te voorkomen, die zo duidelijk te voorzien waren:
1. Verminder en stabiliseer de bevolking
2. Stop met het vergiftigen van lucht, water en grond
3. Stop met alle voorbereidingen voor oorlog en begin met het oplossen van de echte problemen.  
4. Leer je kinderen - en als je toch bezig bent, ook jezelf - hoe je op een kleine planeet kunt wonen zonder die te vernietigen.                   5. Stop te denken dat wetenschap alles kan oplossen als je er maar trillion dollar (of euro) in stopt.                                                     6.  Stop te denken dat je kleinkinderen OK zullen zijn, hoe verkwistend of vernietigend je ook bent, omdat ze altijd in spaceships naar een nieuwe leuke planeet kunnen gaan.  
7. En zo voort. Of anders ....

Kurt Vonnegut,

--------

“Ik was echt nooit iets anders dan ik was. Een folkmuzikant die met door tranen verblinde ogen in de grijze mist staarde en liedjes bedacht die in een lichtgevende nevel zweefden.”
Bob Dylan in Kronieken, 2004,---------

"Because in the end, life is not about finding yourself.
It's about creating yourself.

Ken Wilber

“Always keep a diamond in your mind.”


May you dream your new myth,
May your dance awake your sacred dream,
May you become all you were created to be.

Mary E.Loomis (Dancing the wheel of psychological dreams)
------

van de econoom

onverschrokken bij braindrain de schoonprater
springt van nest naar vogel en blijft opgetogen
in de spaghetti van glossolalie lepelen

bepaalde aspekten moeten worden meegenomen
als je niet bepaalde effekten voorkomt
maar kunnen ook blijven liggen als vorm van antwoord
zoals de schepping ook is bepaald die met de mensen in de supermarkt
al te toevallige offers heeft afgewend daar komen we onszelf tegen
in de ethiek van het economisch leven

zorgvuldig produceren en consumeren
er is een omslag ontstaan in de omgang
een kwestie van gewenning
invulling van verantwoordelijkheden meer vulsel
dat uitspruit tot vullus
toegevoegde waarde
strijkstok van strijkages


Lucebert (uit: verzamelde gedichten)